نرم افزار فروشگاهی راهکار خدمات دانشنامه راهکار

نحوه ثبت خدمات در فاکتور فروش در نرم افزار فروشگاهی راهکار

نحوه ثبت خدمات در فاکتور فروش در نرم افزار فروشگاهی راهکار : در نرم افزار فروشگاهی راهکار امکان ثبت همزمان کالاها و خدمات در فاکتورها وجود دارد. اگر به تصویر بالا دقت کنید در کنار محل ورود بارکد کالا (در سمت چپ آن) یک کادر انتخاب وجود دارد که دو گزینه کالا و خدمات داخل آن قرار دارد. اگر گزینه خدمات را انتخاب کنید فاکتور آماده ثبت خدمات می باشد و با ورود کد خدمات در قسمت بارکد کالا و یا نام خدمات ...