نرم افزار فروشگاهی راهکار چک و بانک دانشنامه راهکار

گزارش چکهای دریافتی در نرم افزار فروشگاهی راهکار

گزارش چکهای دریافتی در نرم افزار فروشگاهی راهکار در این آموزش به گزارش چکهای دریافتی در نرم افزار فروشگاهی راهکار می پردازیم. برای مشاهده این گزارش وارد منوی "گزارش ها - چکها - چکهای دریافتی" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می دهد. ...

چکهای دریافتی

نرم افزار فروشگاهی راهکار به شما امکان مدیریت کامل چکهای پرداختی و چکهای دریافتی را می دهد. در این آموزش به ثبت و مدیریت چکهای دریافتی می پردازیم . برای ثبت یک چک دریافتی وارد منوی "عملیات - چک و بانک - چکهای دریافتی وصول نشده" بشوید. تصویر زیر این منو را نشان می دهد. ...

چکهای پرداختی

نرم افزار فروشگاهی راهکار به شما امکان مدیریت کامل چکهای پرداختی و چکهای دریافتی را می دهد. در این آموزش به ثبت و مدیریت چکهای پرداختی می پردازیم . برای معرفی چکهای پرداختی ابتدا باید حسابهای بانکی و دسته چکهای خود را معرفی نمایید. ...

دسته چکها

برای معرفی دسته چکهای خود در نرم افزار فروشگاهی راهکار ابتدا باید حسابهای بانکی را معرفی کرده باشید. و سپس قادر خواهید بود برای هر حساب بانکی دسته چکهایش را نیز معرفی نمایید. برای این کار ابتدا وارد منوی "تعاریف - چک و بانک - دسته چکها" شوید. ...

حسابهای بانکی

بخش چک و بانک نرم افزار فروشگاهی راهکار امکان مدیریت کلیه چک های پرداختی و همینطور چک های دریافتی را به شما می دهد. در مورد چکهای دریافتی اطلاعات شماره حساب و شماره چک برای هر چک در هر بار ثبت از شما گرفته می شود چون هر چک مشخصات خاص به خودش را دارد. اما در مورد چکهای پرداختی قطعا شما این چکها را از حسابهای بانکی خودتان پرداخت می کنید از اینرو مکانیزمی در نرم افزار دیده شده است تا حسابهای بانکی...