نرم افزار فروشگاهی راهکار تولید دانشنامه راهکار

آموزش بخش تولید در نرم افزار فروشگاهی راهکار - سند تولید

آموزش بخش تولید در نرم افزار فروشگاهی راهکار - سند تولید در این آموزش به چگونگی ثبت سند تولید در نرم افزار فروشگاهی راهکار می پردازیم. نکته مهم : قبل از مطالعه این آموزش ابتدا آموزش مربوط به نحوه معرفی فرمول ساخت کالا را باید مطالعه کرده باشید. لینک این آموزش در ادامه آمده است : ...

آموزش بخش تولید در نرم افزار فروشگاهی راهکار - فرمول ساخت کالا

آموزش بخش تولید در نرم افزار فروشگاهی راهکار - فرمول ساخت کالا در این آموزش به نحوه معرفی فرمول ساخت کالا که پیش نیاز استفاده از بخش تولید می باشد می پردازیم. برای معرفی فرمول ساخت کالا ابتدا باید خود محصول را بعنوان یک کالا در نرم افزار معرفی کنید و سپس کلیه مواد اولیه تشکیل دهنده این محصول را نیز بعنوان کالا معرفی کنید. در اینجا با یک مثال ساده کار را دنبال می کنیم تا درک مطلب برای شم...