نرم افزار فروشگاهی راهکار گزارش ها دانشنامه راهکار

گزارش پرونده شخص

آموزش گزارش پرونده شخص در نرم افزار فروشگاهی راهکار پرونده شخص یکی از گزارشات پرکاربرد در نرم افزار فروشگاهی راهکار می باشد. در این گزارش هر اطلاعاتی را که درباره یک شخص بخواهید بدانید بصورت یکجا گردآوری شده است. در ادامه بصورت عملی به جزئیات این گزارش می پردازیم. ابتدا وارد منوی "گزارش ها - اشخاص - پرونده شخص" شوید. تا فرم پرونده شخص مشابه تصویر زیر نشان داده شود. ...

گزارش دفتر حساب

گزارش دفتر حساب در این آموزش به یکی از پر کاربردترین گزارشات نرم افزار فروشگاهی راهکار می پردازیم. نام این گزارش "دفتر حساب" می باشد .برای مشاهده این گزارش وارد منوی "گزارش ها - حسابداری - دفتر حساب" شوید تا صفحه زیر را ببینید. ...