سیستم یکپارچه راهکار فروش دانشنامه راهکار

فاکتور فروش

آموزش نحوه ثبت فاکتور فروش در سیستم یکپارچه راهکار قبل از پرداختن به نحوه ثبت فاکتور فروش در سیستم یکپارچه راهکار به مقدمات آن می پردازیم. ابتدا باید اطلاعات اولیه زیر در سیستم معرفی شده باشد تا شما بتوانید فاکتورهای فروش خود را ثبت نمایید. با کلیک بر روی لینک آموزشی هر مورد می توانید آموزش مرتبط با آن را مشاهده نمایید. ...

انواع فاکتورهای فروش (تفکیک فاکتورهای فروش از نظر نحوه تولید سند حسابداری)

انواع فاکتورهای فروش (تفکیک فاکتورهای فروش از نظر نحوه تولید سند حسابداری) قبل از شروع آموزش نکته مهم زیر را بخوانید. نکته مهم : مفهوم "انواع فاکتور فروش" که در سیستم یکپارچه راهکار تعبیه شده است اشاره به یک واقعیت فیزیکی ندارد و در واقع یک مفهوم انتزاعی است که توسط تیم طراحی سیستم یکپارچه راهکار در نرم افزار گنجانده شده است. در واقع کاربرد این انواع در نحوه تولید سند اتوماتیک برای فروش می ب...

مراکز فروش

مراکز فروش در این آموزش به نحوه معرفی مراکز فروش در سیستم یکپارچه راهکار می پردازیم. مراکز فروش در واقع متشکل از دفاتر فروش و یا فروشگاه های شما می باشد. اگر تنها یک فروشگاه دارید می توانید همانرا بعنوان یک مرکز فروش معرفی نمایید. در ادامه به صورت عملی به این آموزش می پردازیم. ابتدا وارد منوی "تعاریف پایه - بازرگانی - فروش - مراکز فروش" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می دهد. ...

مشتریها

در این آموزش به نحوه معرفی مشتریها در ماژول فروش از سیستم یکپارچه راهکار می پردازیم. ابتدا وارد منوی "تعاریف پایه - بازرگانی - فروش - مشتریها" شوید. تصویر زیر این مسیر را نشان می دهد. ...

انواع طبقه بندی مشتریها

انواع طبقه بندی مشتریها در این آموزش به بحث انواع طبقه بندی مشتریها در ماژول فروش از سیستم یکپارچه راهکار می پردازیم. طبقه بندی مشتریها به نحوی طراحی شده است که شما می توانید برای هر مشتری نامحدود طبقه بندی اختصاص بدهید. البته قبل از آن باید انواع طبقه بندی را مشخص نمایید. بعنوان مثال می توانید در قسمت انواع طبقه بندیها موضوعات مختلفی مانند موارد زیر را معرفی نمایید : ...