سیستم یکپارچه راهکار اموال و داراییهای ثابت دانشنامه راهکار

فیلم آموزشی : ماژول اموال و داراییهای ثابت از سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : ماژول اموال و داراییهای ثابت از سیستم یکپارچه راهکار این آموزش در قالب یک فیلم 30 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

نحوه ویرایش تحویل گیرنده یک دارایی و نکات پیرامون آن در سیستم یکپارچه راهکار

در این آموزش به نحوه ویرایش تحویل گیرنده یک دارایی و نکات پیرامون آن در سیستم یکپارچه راهکار می پردازیم. این آموزش در قالب یک فیلم 3 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : محاسبه استهلاک اموال

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : محاسبه استهلاک اموال محاسبه استهلاک اموال در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار کاملا بصورت تمام اتوماتیک صورت می پذیرد و سند حسابداری مربوطه نیز به همین شکل تمام اتوماتیک تولید می گردد. برای انجام عملیات محاسبه استهلاک وارد منوی "عملیات برنامه - مالی - اموال و داراییهای ثابت - محاسبه استهلاک اموال" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می ...

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال برای ثبت عملیات مرتبط با اموال وارد منوی"عملیات برنامه - مالی - اموال و داراییهای ثابت - اموال و عملیات اموال" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می دهد. ...

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : معرفی اموال

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : معرفی اموال برای معرفی اموال جدید وارد منوی"عملیات برنامه - مالی - اموال و داراییهای ثابت - اموال و عملیات اموال" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می دهد. ...

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : جمع دار اموال

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : جمع دار اموال اولین قدم برای استفاده از نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار معرفی اطلاعات پایه می باشد. این اطلاعات پایه شامل موارد زیر می باشد. ...

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : محل استقرار دارایی

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : محل استقرار دارایی اولین قدم برای استفاده از نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار معرفی اطلاعات پایه می باشد. این اطلاعات پایه شامل موارد زیر می باشد. ...

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : گروه دارایی

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : گروه دارایی اولین قدم برای استفاده از نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار معرفی اطلاعات پایه می باشد. این اطلاعات پایه شامل موارد زیر می باشد. ...