سیستم یکپارچه راهکار بایگانی دانشنامه راهکار

فیلم آموزشی چاپ بایگانی و نکته ای پیرامون چاپ : نحوه ترکیب متن ثابت و پارامترهای گزارش

فیلم آموزشی چاپ بایگانی و نکته ای پیرامون چاپ : نحوه ترکیب متن ثابت و پارامترهای گزارش در این فیلم آموزشی ضمن اموزش نحوه چاپ اشیاء بایگانی به موضوع نحوه ترکیب متن ثابت و پارامترهای گزارش می پردازیم. این آموزش در قالب یک فیلم 7 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

دانلود فیلم آموزش نرم افزار بایگانی (آرشیو) راهکار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار بایگانی (آرشیو) راهکار در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. معرفی مفاهیم موجود در سیستم بایگانی راهکار از قبیل "واحدهای بایگانی" ، "جانمایی ها" ، "انواع اشیاء بایگانی" و ... آموزش کامل کار با نرم افزار بایگانی راهکار. برای دانلود این ویدئوی آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید. ...