نرم افزار فروشگاهی راهکار چاپ چک دانشنامه راهکار

آموزش کار با نرم افزار چاپ چک راهکار

در این نوشتار به آموزش نرم افزار چاپ چک راهکار می پردازیم. این آموزش از روی نرم افزار فروشگاهی راهکار ساخته شده است، اما در سیستم یکپارچه راهکار نیز روش کار چاپ چک به همین منوال می باشد و در آنجا نیز کاربرد دارد. قبل از هر کاری باید نسبت به ابعاد چک یک اندازه جدید برای پرینتر تعریف نماییم، نرم افزار چاپ چک راهکار برای بالا بردن دقت در مقیاسها مستقیما اندازه کاغذها را از تنظیمات پرینتر می خواند....