سیستم یکپارچه راهکار گردش کار دانشنامه راهکار

پیاده سازی یک فرآیند نمونه با سیستم گردش کار راهکار : فرآیند ثبت سند حسابداری

پیاده سازی یک فرآیند نمونه با سیستم گردش کار راهکار : فرآیند ثبت سند حسابداری در این آموزش با یک مثال عملی به پیاده سازی یک فرآیند در سیستم گردش کار راهکار می پردازیم. فرآیندی را که در اینجا قصد داریم به آن بپردازیم "فرآیند ثبت سند حسابداری" می باشد. در ابتدا برای درک این فرآیند تصویر زیر را مشاهده کنید. ...

گردش کار چیست؟ (آشنایی با سیستم گردش کار راهکار)

گردش کار چیست ؟ گردش کار عبارتست از یکسری فعالیتهای کسب و کار که بصورت قاعده مند درآمده اند. در ادامه سعی می کنیم با یک مثال این مساله را تشریح کنیم. فرض کنیم فرآیندی داریم بعنوان فرآیند ثبت سند حسابداری که طی آن قرار است یک سند حسابداری توسط یک حسابدار ثبت شود و سپس این سند به تایید مدیر مالی و بعد از آن به تایید مدیر عامل برسد. در مثال فوق کار ثبت حسابداری بین حداقل سه نفر در گردش می ب...