نصب نرم افزارها نصب نرم افزار راهکار در اینترنت دانشنامه راهکار

آموزش هاست کردن دیتابیس اس کیو ال سرور در اینترنت

آموزش هاست کردن دیتابیس اس کیو ال سرور در اینترنت این آموزش هر چند برای نرم افزار فروشگاهی راهکار طراحی شده است اما برای تمامی نرم افزارهای دیگری که دیتابیس آن اس کیو ال سرور می باشد می تواند کاربرد داشته باشد. مراحل کار به شرح زیر می باشد : ...