نرم افزار فروشگاهی راهکار نرم افزار شارژ ساختمان راهکار دانشنامه راهکار

فیلم آموزشی نرم افزار شارژ ساختمان راهکار - قسمت دوم

در این آموزش به امکانات عمومی نرم افزار شارژ ساختمان راهکار پرداخته شده است. این آموزش علیرغم اینکه در محیط نرم افزار شارژ ساختمان راهکار تهیه شده است اما در سایر نرم افزارهای راهکار مانند نرم افزار فروشگاهی راهکار و همینطور سیستم یکپارچه راهکار نیز کاربرد دارد. این آموزش در قالب یک فیلم 47 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی نرم افزار شارژ ساختمان راهکار - قسمت اول

در این فیلم آموزشی به آموزش قسمتهای مختلف نرم افزار شارژ ساختمان راهکار پرداخته شده است. موارد زیر در این آموزش تشریح شده اند : ...