آرشیو مطالب ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ دانشنامه راهکار

آموزش نرم افزار ارسال پیامک انبوه راهکار (از طریق GSM Modem)

نرم افزار ارسال پیامک انبوه راهکار بصورت رایگان در نرم افزار فروشگاهی راهکار گنجانده شده است. در این آموزش نحوه استفاده از این نرم افزار را فرا می گیرید. آموزش گام به گام نرم افزار ارسال پیامک راهکار : گام اول : تهیه یک دستگاه GSM Modem از آنجا که این نرم افزار در بستر GSM Modem کار می کند قبل از هر چیز باید یک دستگاه مودم تهیه کنید و سپس درایور مودم را نصب نمایید. گام دوم : انجام تنظ...

دانلود فیلم آموزش نرم افزار فروشگاهی رایگان راهکار . قسمت دوم

در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. 1. آموزش انواع جستجوهای پیشرفته نرم افزار(شامل جستجوی هوشمند، ترکیبی و ...) 2. آموزش تنظیمات شبکه نمایش داده شامل : نحوه اعمال تنظیمات اختصاصی برای نحوه نمایش اطلاعات در تمامی بخشهای نرم افزار، 3. آموزش نحوه گروه بندی اطلاعات، خروجی اکسل از اطلاعات، 4. آموزش نحوه استفاده از قابلیت دسته بندی که در تمامی فرمهای نمایش داده کاربرد دارد و همینطور مشاهده ...

دانلود فیلم آموزش نرم افزار فروشگاهی رایگان راهکار . قسمت اول

دانلود فیلم آموزش نرم افزار فروشگاهی رایگان راهکار . قسمت اول در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. 1. ورود به برنامه و آشنایی با محیط کلی نرم افزار فروشگاهی راهکار 2. آموزش معرفی طرف حسابها و نکات مرتبط با طرف حساب 3. آموزش معرفی کالاها و نکات مرتبط با کالا 4. آموزش ثبت فاکتور خرید و جزئیات آن 5. آموزش ثبت فاکتور فروش و جزئیات آن برای دانلود این ویدئوی آموزشی بر روی لینک زیر کلی...

دانلود فیلم آموزش ابزار گزارش ساز راهکار (آموزش نرم افزار فست ریپورت Fast Report)

دانلود فیلم آموزش ابزار گزارش ساز راهکار (آموزش نرم افزار فست ریپورت Fast Report) در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. آموزش کار با نرم افزار فست ریپورت که ابزار گزارش ساز پیشرفته نرم افزارهای راهکار سافت با آن طراحی شده است. این آموزش هم در سیستم یکپارچه راهکار و هم در نرم افزار فروشگاهی راهکار کاربرد دارد. برای دانلود این ویدئوی آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید. ...

دانلود فیلم آموزش نرم افزار بایگانی (آرشیو) راهکار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار بایگانی (آرشیو) راهکار در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. معرفی مفاهیم موجود در سیستم بایگانی راهکار از قبیل "واحدهای بایگانی" ، "جانمایی ها" ، "انواع اشیاء بایگانی" و ... آموزش کامل کار با نرم افزار بایگانی راهکار. برای دانلود این ویدئوی آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید. ...

دانلود فیلم آموزش نرم افزار دبیرخانه راهکار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار دبیرخانه راهکار در این فیلم موضوعات زیر آموزش داده می شود. آموزش کامل کار با نرم افزار دبیرخانه راهکار. برای دانلود این ویدئوی آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید. ...