آرشیو مطالب ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ دانشنامه راهکار

راه حل خطای : Attaching database file to Sql Server is failed. The database '' cannot be opened because it is version 661. This server supports version 655 and earlier. A downgrade path is not supported. Could not open new database ''. CREATE DATABASE is aborted.

راه حل خطای : Attaching database file to Sql Server is failed. The database '' cannot be opened because it is version 661. This server supports version 655 and earlier. A downgrade path is not supported. Could not open new database ''. CREATE DATABASE is aborted. اگر موقع تنظیمات اولیه نرم افزار راهکار و یا هر نرم افزار دیگری که پایگاه داده آن اس کیو ال سرور می باشد با خطای زیر مواجه شدید راه ح...

راه حل خطای : Attaching database file to Sql Server is failed. Unable to open the physical file 'C\:Program Files\...'. Operating system error 32 :"32(failed to retrieve text for this error. Reason:15105)".

راه حل خطای : Attaching database file to Sql Server is failed. Unable to open the physical file 'C\:Program Files\...'. Operating system error 32 :"32(failed to retrieve text for this error. Reason:15105)". اگر موقع عملیات متصل کردن فایل پایگاه داده با خطای زیر مواجه شدید راه حل آن در ادامه آمده است. ...

راه حل خطای Access to the path 'C:\Program Filess\...' is denied.

راه حل خطای Access to the path 'C:\Program Filess\...' is denied. اگر موقع انجام تنظیمات اولیه بعد از نصب نرم افزارهای راهکار با خطای زیر مواجه شدید دلیل آن اینست که برنامه مربوط به تنظیمات را با دسترسی admin اجرا نکرده اید. ...

راه حل خطاهای نصب اس کیو ال سرور : Cannot open database requested in login ''. Login fails. Login failed for user ''.

راه حل خطاهای نصب اس کیو ال سرور : Cannot open database requested in login ''. Login fails. Login failed for user ''. اگر موقع اجرای نرم افزار راهکار یا هر نرم افزار دیگری که پایگاه داده آن اس کیو ال سرور می باشد، با پیغام زیر مواجه شدید دلیل آن و راه حل آن در ادامه آمده است. ...