آرشیو مطالب ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ دانشنامه راهکار

فیلم آموزشی استفاده از عملگرهای ریاضی در ابزار گزارش ساز راهکار (فست ریپورت)

فیلم آموزشی استفاده از عملگرهای ریاضی در ابزار گزارش ساز راهکار (فست ریپورت) این آموزش در قالب یک فیلم 5 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...