آرشیو مطالب ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ دانشنامه راهکار

فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار ریالی (حسابداری انبار)

فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار ریالی (حسابداری انبار) این آموزش در قالب یک فیلم 27 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار مقداری

فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار مقداری این آموزش در قالب یک فیلم 35 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی ماژول مدیریت کالا در سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی ماژول مدیریت کالا در سیستم یکپارچه راهکار ماژول مدیریت کالا به عنوان اطلاعات پایه در ماژول های انبار، تدارکات و خرید و فروش راهکار کاربرد دارد، لذا یادگیری آن بسیار حائز اهمیت می باشذ. این آموزش در قالب یک فیلم 24 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...