آرشیو مطالب ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ دانشنامه راهکار

راهنمای استفاده از فرمت نمایش در تنظیمات پیشرفته ستونها در نرم افزارهای راهکار سافت

در این آموزش به یکی از ویژگیهای پیشرفته نرم افزار راهکار می پردازیم. در کلیه گزارشات نرم افزارهای راهکار سافت و در قسمت "تنظیمات پیشرفته ستونها" گزینه ای با نام "فرمت نمایش ستون" وجود دارد که شما با وارد کردن مقداری داخل آن می توانید از امکانات خوبی بهره مند گردید. در این آموزش به مقادیری که در این قسمت می توانند وارد شوند می پردازیم. تصاویر زیر نحوه دسترسی به این تنظیمات را به شما نشان می دهن...