نویسنده: admin دانشنامه راهکار

فیلم آموزشی : تنظیمات پیشرفته ستونها در نرم افزارهای راهکار

فیلم آموزشی : تنظیمات پیشرفته ستونها در نرم افزارهای راهکار این آموزش در قالب یک فیلم 13 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی : تنظیمات ظاهر گرافیکی نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : تنظیمات ظاهر گرافیکی نرم افزار فروشگاهی راهکار این آموزش در قالب یک فیلم 8 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

راهنمای استفاده از فرمت نمایش در تنظیمات پیشرفته ستونها در نرم افزارهای راهکار سافت

در این آموزش به یکی از ویژگیهای پیشرفته نرم افزار راهکار می پردازیم. در کلیه گزارشات نرم افزارهای راهکار سافت و در قسمت "تنظیمات پیشرفته ستونها" گزینه ای با نام "فرمت نمایش ستون" وجود دارد که شما با وارد کردن مقداری داخل آن می توانید از امکانات خوبی بهره مند گردید. در این آموزش به مقادیری که در این قسمت می توانند وارد شوند می پردازیم. تصاویر زیر نحوه دسترسی به این تنظیمات را به شما نشان می دهن...

فیلم آموزشی : چرا ترکیب حروف فارسی و انگلیسی در اسامی کالاها هماهنگی ندارند

فیلم آموزشی : چرا ترکیب حروف فارسی و انگلیسی در اسامی کالاها هماهنگی ندارند. این آموزش در پاسخ به سوال یکی از کاربران نرم افزارهای راهکار ایجاد شده است. در ادامه اصل سوال و فیلم آموزشی در پاسخ به این سوال را برایتان قرار می دهیم. ...

فیلم آموزشی ثبت پیش فاکتور در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی ثبت پیش فاکتور در نرم افزار فروشگاهی راهکار در این فیلم آموزشی بصورت خیلی خلاصه به نحوه ثبت پیش فاکتور در نرم افزار فروشگاهی راهکار می پردازیم. از آنجا که پیش فاکتور و فاکتور بسیار به هم شبیه هستند حتما آموزش ثبت فاکتورها را نیز ببینید. چون جزئیات بیشتر و تکمیلی در آن آموزش مورد بحث واقع شده اند. این آموزش در قالب یک فیلم 4 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دان...

فیلم آموزشی دانلود قالب گزارشات از سرور راهکار

فیلم آموزشی دانلود قالب گزارشات از سرور راهکار این آموزش در قالب یک فیلم 2 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی : صورتهای مالی در ماژول حسابداری از سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : صورتهای مالی در ماژول حسابداری از سیستم یکپارچه راهکار این آموزش در قالب یک فیلم 12 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی : ماژول اموال و داراییهای ثابت از سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : ماژول اموال و داراییهای ثابت از سیستم یکپارچه راهکار این آموزش در قالب یک فیلم 30 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی : نحوه تولید سند اتوماتیک برای بخش خزانه داری

فیلم آموزشی : نحوه تولید سند اتوماتیک برای بخش خزانه داری این آموزش در قالب یک فیلم 11 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی : نحوه لغو عملیات پایان دوره و امکان ویرایش مجدد اسناد

فیلم آموزشی : نحوه لغو عملیات پایان دوره و امکان ویرایش مجدد اسناد این آموزش در قالب یک فیلم 3 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی : عملیات ابتدای دوره و سند افتتاحیه در سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : عملیات ابتدای دوره و سند افتتاحیه در سیستم یکپارچه راهکار این آموزش در قالب یک فیلم 5 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی : معرفی طرف حسابها با فرم قابل اختصاصی سازی

فیلم آموزشی : معرفی طرف حسابها با فرم قابل اختصاصی سازی این آموزش در قالب یک فیلم 18 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

فیلم آموزشی : پاسخ به سوال : چرا گزارشات چاپی تو هم تو هم می آیند؟ چرا در قسمت چاپ گزارشات بخشی از اطلاعات کامل چاپ نمیشه؟

فیلم آموزشی : پاسخ به سوال : چرا گزارشات چاپی تو هم تو هم می آیند؟ چرا در قسمت چاپ گزارشات بخشی از اطلاعات کامل چاپ نمیشه؟ این آموزش در قالب یک فیلم 6 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...