دانشنامه راهکار دانشنامه راهکار مرجع آموزش کلیه نرم افزارهای راهکار می باشد

آموزش نحوه ثبت اسناد امور مالی در نرم افزار فروشگاهی راهکار

۱۳۹۵/۰۸/۱۷ 1805 بازدید
آموزش نحوه ثبت اسناد امور مالی در نرم افزار فروشگاهی راهکار
کد مطلب : 355285

آموزش نحوه ثبت اسناد امور مالی در نرم افزار فروشگاهی راهکار :

در نرم افزار فروشگاهی راهکار برای عملیات دریافت و پرداخت و سایر عملیات مالی مکانیزم های زیر دیده شده است که در اینجا به مکانیزم امور مالی به صورت تشریحی می پردازیم.

 • ثبت دریافتها و پرداختها به همراه هر فاکتور (شامل دریافت و پرداختهای نقدی، چکی یا کارتخوان)
 • ثبت دریافتها و پرداختهای چکی از بخش چک و بانک
 • ثبت دریافت و پرداختها از طریق بخش امور مالی (این آموزش بر این موضوع تمرکز دارد)

ابتدا وارد منوی "عملیات - امور مالی - امور مالی" شوید تا صفحه زیر را ببینید.

نرم افزار حسابداری راهکار

این صفحه کاربردهای زیر را دارا می باشد.

 • ثبت اسناد امور مالی شامل موارد زیر :

  1. ثبت دریافتهای نقدی از طرف حسابها
  2. ثبت دریافتهایی که از طریق دستگاه کارتخوان دریافت شده است
  3. ثبت پرداختهای نقدی به طرف حسابها
  4. ثبت پرداختهایی که از طریق کارتخوان پرداخت شده است
  5. عملیات واریز به صندوق
  6. عملیات برداشت از صندوق
  7. عملیات انتقال وجه از صندوق به بانک
  8. عملیات انتقال وجه از بانک به صندوق
  9. پرداخت نقدی از بانک (به طرف حسابها)
  10. ثبت حواله های طرف حسابها که مستقیما به حساب بانکی ما واریز شده اند
  11. عملیات انتقال وجه بین حسابهای بانکی ما
  12. عملیات پرداخت هزینه ها به صورت نقدی (از صندوق)
  13. عملیات پرداخت هزینه ها با کارتخوان (از حساب بانکی)

 • گزارش ریز کلیه موارد بالا که در قسمت ثبت به آنها اشاره شد. به همراه امکان انتخاب بصورت بازه تاریخی و سایر پارامترهای جستجو.
 • امکان چاپ ریز عملیات و همینطور چاپ رسید برای تک تک موارد بالا

نحوه ثبت اسناد امور مالی


ابتدا باید نوع سند را مشابه تصویر زیر انتخاب کنید و سپس دکمه افزودن را کلیک کنید. توضیحات مربوط به تحوه ثبت هر کدام از این انواع در ادامه آمده است :

نرم افزار حسابداری راهکار

دریافت از طرف حساب - نقدی


در صورتیکه گزینه "دریافت از طرف حساب - نقدی" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت صندوق، صندوق مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت پرداخت کننده طرف حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای صندوق و طرف حساب مربوطه بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی صندوق و همینطور طرف حساب مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

دریافت از طرف حساب - کارتخوان


در صورتیکه گزینه "دریافت از طرف حساب - کارتخوان" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت حساب بانکی - کارتخوان ، حساب بانکی مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت پرداخت کننده طرف حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای طرف حساب مربوطه و حساب بانکی انتخاب شده بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی حساب بانکی و همینطور طرف حساب مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

پرداخت به طرف حساب - نقدی


در صورتیکه گزینه "پرداخت به طرف حساب - نقدی" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت صندوق، صندوق مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت دریافت کننده طرف حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید..

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای صندوق و طرف حساب مربوطه بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی صندوق و همینطور طرف حساب مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

پرداخت به طرف حساب - کارتخوان


در صورتیکه گزینه "پرداخت به طرف حساب - کارتخوان" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت حساب بانکی - کارتخوان ، حساب بانکی مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت دریافت کننده طرف حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای طرف حساب مربوطه و حساب بانکی انتخاب شده بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی حساب بانکی و همینطور طرف حساب مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

برداشت از صندوق


نکته : معمولا فروشگاه ها هر روز آخر وقت پول نقد موجود در صندوق را برداشت می نمایند و به اصلاح معروف صندوق را صفر می کنند. تا در شروع روز بعد حساب و کتابها تفکیک گردد.

در صورتیکه گزینه "برداشت از صندوق" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت صندوق ، صندوق مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت برداشت کننده طرف حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای طرف حساب مربوطه و صندوق انتخاب شده بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی صندوق و همینطور طرف حساب مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

واریز به صندوق


نکته : گزینه واریز به صندوق معمولا در مواقعی استفاده می شود که سرمایه گذاری مجدد در کسب و کار صورت می پذیرد.

در صورتیکه گزینه "واریز به صندوق" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت صندوق ، صندوق مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت واریز کننده طرف حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای طرف حساب مربوطه و صندوق انتخاب شده بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی صندوق و همینطور طرف حساب مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

صندوق به بانک


نکته : هر گاه مبالغی را از صندوق برداشت کردید و به بانک منتقل کردید از این گزینه استفاده نمایید.

در صورتیکه گزینه "صندوق به بانک" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت صندوق ، صندوق مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت حساب بانکی، حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای صندوق و حساب بانکی انتخاب شده بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی صندوق و همینطور بانک مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

بانک به صندوق


نکته : هر گاه مبالغی را از بانک برداشت کردید و به صندوق منتقل کردید از این گزینه استفاده نمایید.

در صورتیکه گزینه "بانک به صندوق" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت صندوق ، صندوق مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت حساب بانکی، حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای صندوق و حساب بانکی انتخاب شده بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی صندوق و همینطور بانک مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

پرداخت نقدی از بانک


نکته : هر گاه مبالغی را از بانک برداشت کردید و به صورت نقدی به کسی پرداخت کردید و یا اینکه به حساب خاصی حواله کردید از این گزینه استفاده نمایید.

در صورتیکه گزینه "پرداخت نقدی از بانک" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت حساب بانکی ، حساب مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت گیرنده، طرف حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای طرف حساب مربوطه و حساب بانکی انتخاب شده بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی طرف حساب و همینطور بانک مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

حواله طرف حساب


نکته : هر گاه مبلغی توسط مشتریها یا هر طرف حساب دیگر شما به یکی از حسابهای بانکی شما واریز شد از این گزینه استفاده نمایید.

در صورتیکه گزینه "حواله طرف حساب" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت حساب بانکی ، حساب مورد نظر را انتخاب کنید. و در قسمت حواله کننده ، طرف حساب مربوطه را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای طرف حساب مربوطه و حساب بانکی انتخاب شده بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی طرف حساب و همینطور بانک مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

بانک به بانک


نکته : هر گاه مبلغی را بین حسابهای بانکی خودتان جابجا کردید از این گزینه استفاده نمایید.

در صورتیکه گزینه "بانک به بانک" را انتخاب کرده باشید صفحه زیر نمایان می شود :

نرم افزار حسابداری راهکار

شماره سند بصورت اتوماتیک توسط سیستم پیشنهاد می شود، همینطور تاریخ سند بصورت پیش فرض بر روی تاریخ روز جاری قرار دارد. مبلغ سند را وارد نمایید. سپس در قسمت حساب بانکی - واریزی ، حساب مورد نظر را که مبلغ به آن واریز شده است را انتخاب کنید. و در قسمت حساب بانکی - برداشتی، حساب بانکی مربوطه را که پول از آن برداشت شده است را انتخاب نمایید. اگر توضیحاتی لازم باشد در قسمت بابت و توضیحات می توانید آنها را درج نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.

با ثبت این سند بصورت اتوماتیک حسابهای بانکهای مربوطه بروز رسانی می شوند و در قسمت گزارش دفتر حساب می توانید تاثیر آن را بر روی بانکها مشاهده نمایید.
آموزش گزارش دفتر حساب

پرداخت هزینه از صندوق و پرداخت هزینه از بانک


این دو گزینه در آموزش زیر بصورت کامل توضیح داده شده اند :

نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار فروشگاهی راهکار


دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

فیلم آموزشی : کلیدهای میانبر برای ثبت سریعتر عملیات ها در فاکتورها، در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : چاپ وام و چاپ دفترچه اقساط در ماژول فروش اقساطی نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : محدود کردن سقف اعتبار بدهی مشتریان

فیلم آموزشی : دریافت گزارش لیست طبقه بندی کالاها از سرور راهکار در گزارش ساز فوری راهکار

فیلم آموزشی : طبقه بندی کالاها در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : روش ثبت هزینه ها و سایر درآمدها ، در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : نحوه تسویه فاکتور خرید بصورت نقد و دستگاه کارتخوان، در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : آموزش کار با ماژول فروش اقساطی در نرم افزار فروشگاهی راهکار

آموزش نحوه فیلمبرداری از وب کم با نرم افزار رایگان مدیریت دوربین راهکار

فیلم آموزشی : درک مفهوم مانده اول دوره و مانده نهایی حساب در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : تنظیمات ظاهر گرافیکی نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی ثبت پیش فاکتور در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : معرفی طرف حسابها با فرم قابل اختصاصی سازی

فیلم آموزشی نکاتی پیرامون حذف اطلاعات در نرم افزار فروشگاهی راهکار (چرا برخی اطلاعات حذف نمی شوند)

فیلم آموزشی نحوه استفاده از واحدهای فرعی اندازه گیری کالا در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزش ارسال پیامک انبوه با نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : ترفندی برای صرفه جویی در کاغذ در چاپ تگ کالا در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی نرم افزار شارژ ساختمان راهکار - قسمت دوم

فیلم آموزشی نرم افزار شارژ ساختمان راهکار - قسمت اول

فیلم آموزشی درباره تسویه حساب اشخاص و تسویه فاکتورها در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی تغییر اتوماتیک بهای خرید و فروش کالا همزمان با ثبت فاکتور خرید در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزش نحوه یکی کردن اقلام تکراری فاکتورها بصورت اتوماتیک در نرم افزار فروشگاهی راهکار

آموزش تسویه فاکتورها و ثبت دریافتیها از و پرداختیها به طرف حسابها

آموزش ساخت گزارش چاپی برای قسمت موجودی کالا در نرم افزار فروشگاهی راهکار

چگونه در چاپ فاکتورهایی که برای مشتریان متفرقه ثبت شده است نام مشتری بیآید. در واقع فاکتور با نام صادر شود.