دانشنامه راهکار دانشنامه راهکار مرجع آموزش کلیه نرم افزارهای راهکار می باشد

آموزش چکهای پرداختی در نرم افزار خزانه داری راهکار

۱۳۹۵/۱۱/۱۰ 1315 بازدید
آموزش چکهای پرداختی در نرم افزار خزانه داری راهکار
کد مطلب : 355358

آموزش چکهای پرداختی در نرم افزار خزانه داری راهکار

ماژول خزانه داری و کنترل نقدینگی راهکار که بخشی از سیستم یکپارچه راهکار می باشد در زمینه چکهای پرداختی امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد که در ادامه به آموزش آنها می پردازیم.

  • ثبت چکهای پرداختی به طرف حسابها (همراه با آمار دقیق دسته چکها و برگه های آنها)
  • عملیات پاس کردن چکهای پرداختی
  • عملیات استرداد چکهای پرداختی
  • امکان واگذاری مجدد چکهای استرداد شده و علاوه بر آن امکان تغییر تاریخ سررسید و مبلغ چک (این گزینه در مورد چکهایی که پشت نویسی می شوند و مبلغ و تاریخشان تغییر می یابند کاربرد دارد)
  • امکان مدیریت چکهای عادی و همینطور چکهای تضمینی
  • تولید اتوماتیک اسناد حسابداری مربوط به چکهای پرداختی توسط سیستمدیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

فیلم آموزشی : صورتهای مالی در ماژول حسابداری از سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : ماژول اموال و داراییهای ثابت از سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : نحوه تولید سند اتوماتیک برای بخش خزانه داری

فیلم آموزشی : نحوه لغو عملیات پایان دوره و امکان ویرایش مجدد اسناد

فیلم آموزشی : عملیات ابتدای دوره و سند افتتاحیه در سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی چاپ بایگانی و نکته ای پیرامون چاپ : نحوه ترکیب متن ثابت و پارامترهای گزارش

فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار ریالی (حسابداری انبار)

فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار مقداری

فیلم آموزشی ماژول مدیریت کالا در سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : نحوه خالی کردن کلی اطلاعات سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی معرفی اشخاص و شرکتها در سیستم یکپارچه راهکار و تشریح کاربرد و اهمیت ارتباط اشخاص و حسابهای شناور

نحوه ویرایش تحویل گیرنده یک دارایی و نکات پیرامون آن در سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت سوم (گزارشات حسابداری)

فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت دوم (افزودن سند حسابداری)

فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت اول (معرفی اطلاعات اولیه)

فیلم آموزش سیستم حقوق و دستمزد راهکار

چرا در گزارشات انبار بارکد کالا را نمایش نمی دهد؟

صندوق در سیستم یکپارچه راهکار

دسته چکها در سیستم یکپارچه راهکار

حسابهای بانکی در سیستم یکپارچه راهکار

فاکتور خرید

انواع فاکتورهای خرید (تفکیک فاکتورهای خرید از نظر نحوه تولید سند حسابداری)

فروشندگان

انواع طبقه بندی فروشندگان

چگونه از حسابهای شناور در ثبت اسناد حسابداری استفاده نماییم؟