دانشنامه راهکار دانشنامه راهکار مرجع آموزش کلیه نرم افزارهای راهکار می باشد

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ 1856 بازدید
آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال
کد مطلب : 355374

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

برای ثبت عملیات مرتبط با اموال وارد منوی"عملیات برنامه - مالی - اموال و داراییهای ثابت - اموال و عملیات اموال" شوید. تصویر زیر این مسیر را به شما نشان می دهد.


آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

فرم "اموال و عملیات اموال" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

برای ثبت عملیات مرتبط با اموال ابتدا در لیست اموال نمایش داده شده در این صفحه یک مورد را باید انتخاب نمایید. بعد از انتخاب دارایی مورد نظر در قسمت پایین صفحه بر روی دکمه افزودن کلیک کنید. کادر زیر نمایان می شود و لیستی از عملیات قابل انجام بر روی آن دارایی را به شما نمایش می دهد.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

در قسمت انتخاب عملیات اموال اگر کادر مربوطه را باز کنید مواردی مثل تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

بعد از انتخاب عملیات مربوطه بر روی دکمه "ادامه" کلیک نمایید. در ادامه آموزش به تک تک عملیات اموال خواهیم پرداخت.

تعمیر اساسی دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن تعمیر اساسی دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

هزینه تعمیر مهمترین پارامتر این صفحه می باشد، با ثبت تعمیر اساسی دارایی به میزان هزینه تعمیر اساسی به ارزش دفتری دارایی مربوطه اضافه می گردد، سند حسابداری تعمیر اساسی دارایی نیز مانند سند ثبت دارایی یکطرفش توسط سیستم اتوماتیک ثبت می شود و سمت دوم آن را شما باید بصورت دستی تعیین نمایید.

افزایش قیمت دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن افزایش قیمت دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال


مبلغ افزایش را مشخص نمایید و همینطور سند حسابداری مربوطه را تکمیل نمایید. به میزان مبلغ افزایش دارایی به ارزش دفتری دارایی مربوطه اضافه می گردد.


کاهش قیمت دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن کاهش قیمت دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال


مبلغ کاهش را مشخص نمایید و همینطور سند حسابداری مربوطه را تکمیل نمایید. به میزان مبلغ کاهش دارایی از ارزش دفتری دارایی مربوطه کاسته می گردد.

کنارگذاری دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن کنارگذاری دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

در عملیات کنارگذاری دارایی مبلغی از شما درخواست نمی شود، شما فقط باید تاریخ عملیات که در واقع همان تاریخ کنار گذاری دارایی می باشد را برای سیستم تعیین نمایید. در این عملیات سند حسابداری بصورت کاملا اتوماتیک تولید می شود و نیازی به تراز کردن بصورت دستی ندارد. در نتیجه کنارگذاری دارایی، ارزش دفتری آن به صفر می رسد و کل ارزش دفتری فعلی آن به حساب سود و زیان مربوطه منتقل می گردد.

نکته : اگر یک دارایی را کنارگذاری نمایید دیگر امکان ثبت هیچ گونه عملیاتی را برای آن نخواهید داشت.

عدم استفاده موقت از دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن عدم استفاده موقت از دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

در نتیجه این عملیات هیچ رویداد مالی ثبت نمی گردد و همینطور تاثیری در ارزش دفتری دارایی ندارد. درصورتیکه که بخواهید مجددا آن را به کار بگیرید با استفاده از عملیات "استفاده مجدد از دارایی" می تواند این کار را انجام دهید.

فروش دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن فروش دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

مبلغ فروش را وارد نمایید و همینطور اگر طی فروش دارایی مربوطه هزینه ای انجام شده است آن را نیز در قسمت هزینه فروش وارد نمایید. در اینجا انتخاب سرفصلهای حسابدرای مربوط به فروش دارایی و همینطور در صورت وجود هزینه فروش، سرفصل مربوط به هزینه فروش دارایی الزامی می باشد. سیستم سند حسابداری مربوط به فروش را بصورت تمام اتوماتیک از روی این اطلاعات صادر می نماید. فقط در صورت وارد کردن هزینه فروش بانک یا صندوق مربوطه را باید شما در سند تعیین نمایید. همینطور اگر در نتیجه این فروش، سود و یا زیانی حاصل شده باشد، سیستم آن را نیز محاسبه و لحاظ می کند.

بعد از فروش دارایی ارزش دفتری آن به صفر می رسد و امکان انجام هیچ گونه عملیات دیگری را روی آن نخواهید داشت.


اهداء دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن اهداء دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

انتخاب سرفصل مربوط به هزینه اهداء دارایی الزامی می باشد. بعد از ثبت این عملیات ارزش دفتری دارایی مربوطه به صفر میرسد و امکان انجام هیچ گونه عملیات دیگری بر روی آن را نخواهید داشت.

اسقاط دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن اسقاط دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

در صورتیکه این اسقاط برای شما هزینه ای داشته باشد هزینه مربوطه را وارد نمایید و در این حالت انتخاب سرفصل مربوط به هزینه اسقاط دارایی الزامی می باشد. بعد از ثبت این عملیات ارزش دفتری دارایی مربوطه به صفر میرسد و امکان انجام هیچ گونه عملیات دیگری بر روی آن را نخواهید داشت.

تغییر مشخصات دارایی


اگر این عملیات را انتخاب کرده باشید فرم "افزودن تغییر مشخصات دارایی" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود.

آموزش نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار : ثبت عملیات مرتبط با اموال

طی این عملیات هیچ رویداد مالی ثبت نمی شود و هدف از این عملیات صرفا تغییر اطلاعات دارایی می باشد که در موارد زیر کاربرد دارد :

  • تغییر گروه دارایی
  • تغییر دادن روش استهلاک و یا نرخ استهلاک
  • تغییر دادن جمع دار اموال
  • تغییر دادن تحویل گیرنده دارایی
  • تغییر دادن محل استقرار دارایی
  • تغییر پلاک داراییدیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

فیلم آموزشی : صورتهای مالی در ماژول حسابداری از سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : ماژول اموال و داراییهای ثابت از سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : نحوه تولید سند اتوماتیک برای بخش خزانه داری

فیلم آموزشی : نحوه لغو عملیات پایان دوره و امکان ویرایش مجدد اسناد

فیلم آموزشی : عملیات ابتدای دوره و سند افتتاحیه در سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی چاپ بایگانی و نکته ای پیرامون چاپ : نحوه ترکیب متن ثابت و پارامترهای گزارش

فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار ریالی (حسابداری انبار)

فیلم آموزشی ماژول انبار از سیستم یکپارچه راهکار - انبار مقداری

فیلم آموزشی ماژول مدیریت کالا در سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی : نحوه خالی کردن کلی اطلاعات سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزشی معرفی اشخاص و شرکتها در سیستم یکپارچه راهکار و تشریح کاربرد و اهمیت ارتباط اشخاص و حسابهای شناور

نحوه ویرایش تحویل گیرنده یک دارایی و نکات پیرامون آن در سیستم یکپارچه راهکار

فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت سوم (گزارشات حسابداری)

فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت دوم (افزودن سند حسابداری)

فیلم آموزش نرم افزار حسابداری راهکار - قسمت اول (معرفی اطلاعات اولیه)

فیلم آموزش سیستم حقوق و دستمزد راهکار

چرا در گزارشات انبار بارکد کالا را نمایش نمی دهد؟

صندوق در سیستم یکپارچه راهکار

دسته چکها در سیستم یکپارچه راهکار

حسابهای بانکی در سیستم یکپارچه راهکار

فاکتور خرید

انواع فاکتورهای خرید (تفکیک فاکتورهای خرید از نظر نحوه تولید سند حسابداری)

فروشندگان

انواع طبقه بندی فروشندگان

چگونه از حسابهای شناور در ثبت اسناد حسابداری استفاده نماییم؟