سیستم یکپارچه راهکار تدارکات و خرید دانشنامه راهکار

فاکتور خرید

آموزش نحوه ثبت فاکتور خرید در سیستم یکپارچه راهکار قبل از پرداختن به نحوه ثبت فاکتور خرید در سیستم یکپارچه راهکار به مقدمات آن می پردازیم. ابتدا باید اطلاعات اولیه زیر در سیستم معرفی شده باشد تا شما بتوانید فاکتورهای خرید خود را ثبت نمایید. با کلیک بر روی لینک آموزشی هر مورد می توانید آموزش مرتبط با آن را مشاهده نمایید. ...

انواع فاکتورهای خرید (تفکیک فاکتورهای خرید از نظر نحوه تولید سند حسابداری)

انواع فاکتورهای خرید (تفکیک فاکتورهای خرید از نظر نحوه تولید سند حسابداری) قبل از شروع آموزش نکته مهم زیر را بخوانید. نکته مهم : مفهوم "انواع فاکتور خرید" که در سیستم یکپارچه راهکار تعبیه شده است اشاره به یک واقعیت فیزیکی ندارد و در واقع یک مفهوم انتزاعی است که توسط تیم طراحی سیستم یکپارچه راهکار در نرم افزار گنجانده شده است. در واقع کاربرد این انواع در نحوه تولید سند اتوماتیک برای خرید می ب...

فروشندگان

در این آموزش به نحوه معرفی فروشندگان در ماژول تدارکات و خرید از سیستم یکپارچه راهکار می پردازیم. ابتدا وارد منوی "تعاریف پایه - بازرگانی - تدارکات و خرید - فروشندگان" شوید. تصویر زیر این مسیر را نشان می دهد. ...

انواع طبقه بندی فروشندگان

انواع طبقه بندی فروشندگان در این آموزش به بحث انواع طبقه بندی فروشندگان در ماژول تدارکات و خرید از سیستم یکپارچه راهکار می پردازیم. طبقه بندی فروشندگان به نحوی طراحی شده است که شما می توانید برای هر فروشنده نامحدود طبقه بندی اختصاص بدهید. البته قبل از آن باید انواع طبقه بندی را مشخص نمایید. بعنوان مثال می توانید در قسمت انواع طبقه بندیها موضوعات مختلفی مانند موارد زیر را معرفی نمایید : طب...