نرم افزار فروشگاهی راهکار امور مالی دانشنامه راهکار

فیلم آموزشی : روش ثبت هزینه ها و سایر درآمدها ، در نرم افزار فروشگاهی راهکار

فیلم آموزشی : روش ثبت هزینه ها و سایر درآمدها ، در نرم افزار فروشگاهی راهکار این آموزش در قالب یک فیلم 14 دقیقه ای ارائه شده است که از لینک زیر می توانید آنرا دانلود نمایید. ...

آموزش نحوه ثبت اسناد امور مالی در نرم افزار فروشگاهی راهکار

آموزش نحوه ثبت اسناد امور مالی در نرم افزار فروشگاهی راهکار : در نرم افزار فروشگاهی راهکار برای عملیات دریافت و پرداخت و سایر عملیات مالی مکانیزم های زیر دیده شده است که در اینجا به مکانیزم امور مالی به صورت تشریحی می پردازیم. ...

آموزش معرفی صندوقها و عملیات مرتبط با آن در نرم افزار فروشگاهی راهکار

آموزش معرفی صندوقها و عملیات مرتبط با آن در نرم افزار فروشگاهی راهکار : در این آموزش به مساله صندوقها می پردازیم. نرم افزار فروشگاهی راهکار به شما این امکان را می دهد که بی نهایت صندوق معرفی کنید و برای هر کاربر تعیین کنید که صندوقش کدام است. ابتدا باید صندوقها را معرفی کنیم و سپس صندوق هر کاربر را تعیین نماییم و در ادامه به سایر عملیات مرتبط با صندوق بپردازیم. برای معرفی صندوق جدید وارد من...

نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار فروشگاهی راهکار

نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار فروشگاهی راهکار : برای ثبت هزینه ها ابتدا باید انواع هزینه ها را در نرم افزار فروشگاهی راهکار معرفی کنید. جهت معرفی انواع هزینه ها وارد منوی "تعاریف - امور مالی - انواع هزینه ها" شوید. صفحه زیر نمایان می شود : ...