آموزشهای عمومی نرم افزار هوش تجاری راهکار دانشنامه راهکار

فیلم آموزشی نرم افزار هوش تجاری راهکار (قسمت اول)

فیلم آموزشی نرم افزار هوش تجاری راهکار (قسمت اول) در این فیلم آموزشی که مدت آن 18 دقیقه می باشد، روش کار با نرم افزار هوش تجاری راهکار را فرا خواهید گرفت. این نرم افزار در ساخت انواع گزارشات تجمیعی و تحلیلی از داده های موجود در نرم افزارهای راهکار کاربرد دارد. ...